Strona o grodziskach dla przejrzystości została podzielona na 11 części, zgodnie z podziałem plemiennym Prusów. Granice terytorialne plemion zostały ustalone na podstawie źródeł i opracowań historycznych, chociaż w niektórych przypadkach do tej pory nie można mieć pewności, jaka była przynależność danych ziem w I połowie XIII wieku. Opis grodzisk ma charakter popularno-naukowy i jest dodatkowo ubarwiony zdjęciami. Zadaniem strony jest popularyzacja wczesnośredniowiecznych założeń obronnych Prusów i Jaćwięgów.
Przyznaję, że wędrówki przez pola i lasy po dawnych grodach, dawnymi szlakami drożnymi są znakomitym sposobem na przyjemne spędzenie wolnego czasu z dala od zgiełku wielkich miast.
Dodatkowo na stronie można zobaczyć pozostałości wałów podłużnych i święte miejsca Prusów. Można również obejrzeć fotografie krajobrazu Prus, gdzie jeszcze nie widać wpływu cywilizacji.
Serdecznie zapraszam na wirtualną wędrówkę po zabytkach Prusów i Jaćwięgów.

Robert Klimek