Biuletyn Wydarzeń Krajowej Sieci Grup Partnerskich nr 40, kwiecień 2010

„MAŁA BARCJA” – NOWA PUBLIKACJA STOWARZYSZENIA „NASZE GADY”

Gniazdo Warmińskie przygotowuje się do uruchomienia swojego szlaku dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Jego osią są archeologiczne obiekty pozostawione nam przez zamieszkujące Warmię we wczesnym średniowieczu plemiona pruskie. 17 kwietnia miała miejsce promocja trzeciego już przewodnika turystyki archeologicznej, wydanego przez Stowarzyszenie „Nasze Gady”. Autorem publikacji o tytule „Mała Barcja” jest Robert Klimek. Szatę graficzną nadał jej Zbigniew Kozłowski. Autorzy ci również przygotowali dwa wcześniejsze wydawnictwa: „Terra Gunelauke” i „Na kresach Galindii”, cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem odbiorców, co dobrze rokuje naszym planom.
Pruskie plemię Bartów zamieszkiwało okolice dzisiejszych miejscowości takich jak : Kętrzyn, Bartoszyce, Reszel, Jeziorany, Sepopol, Barciany, Gierdaw. Mała Barcja, to obszar okolic Jezioran i Bisztynka. Na postawie materiałów źrółowych, kartograficznych i nieznanych dotąd materiałów archiwalnych Robert Klimek przedstawia historię i kulturę Bartów. Po tych walecznych wojownikach pozostało do dzisiaj wiele obiektów archeologicznych takich jak grodziska, wały podłużne czy miejsca święte. Są one często w bardzo złym stanie, zniszczone przez użytkowanie rolnicze. Warto znać miejsca ich lokalizacji, choćby po to, żeby uchronić je przed dalszym zniszczeniem.
Promocję przewodnika przygotowali Ewa i Waldemar Gajewscy, członkowie Grupy Partnerskiej „Gniazdo Warmińskie”, na co dzień właściciele Gospodarstwa Agroturystycznego w Dercu. W wydarzeniu tym, oprócz zaproszonych gości, wzięło udział 10 osób należących do „Gniazda Warmińskiego”. Wydanie kolejnego przewodnika turystyki archeologicznej możliwe było dzięki wspłfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.