Gazeta Dywicka nr 16 (2/2008) z dnia 25 kwietnia 2008 r., „Terra Gunelauke”

W środę 8 kwietnia w Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie odbyła się prezentacja przewodnika archeologicznego „Terra Gunelauke” autorstwa Roberta Klimka. Publikacja została przygotowana i wydana przez Stowarzyszenie „Nasze Gady”.

Stowarzyszenie „Nasze Gady” od pewnego czasu realizuje projekty, które opierają się na zasobach kulturowych najbliższych okolic. W poprzednim, zatytułowanym „Gadzia @rcheologia”, jednym z punktów były wycieczki w miejsca, w których znajdują się pozostałości pruskich grodzisk.
– Wycieczki do grodzisk pruskich stały się inspiracją do napisania obecnego projektu. Jest on również dotowany przez Fundację Wspomagania Wsi – mówi Teresa Kosińska, prezes Stowarzyszenia „Nasze Gady”. – Jednym z pierwszych działań w projekcie jest przygotowanie i wydanie przewodnika. Uczyniliśmy to razem z Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie. Kolejnym naszym działaniem będzie uroczysty Festyn Archeologiczny, na który Państwa serdecznie zapraszam.
Publikacja „Terra Gunelauke” jest zarazem przewodnikiem historycznym i turystycznym. Autorem tekstu jest Robert Klimek, zaś stroną graficzną, bardzo ważną istotną w tego typu publikacjach, zajął się Zbigniew Kozłowski.
– Jednym z głównych założeń przyświecających wydaniu przewodnika było to, żeby przez edukację docierać do młodzieży – mówi Robert Klimek. – Jeżeli młodzież będzie wyedukowana i będzie znać historię, to będzie ją cenić. Osobiście mam nadzieję, że za kilka lat poziom edukacji i świadomości historycznej wzrośnie u nas zdecydowanie i temu m. in. ma służyć ta publikacja.
Podczas prezentacji zaproszeni gości dowiedzieli się, że plemiona Prusów były podzielone na mniejsze organizacje plemienno-terytorialne zwane z łaciny „terra”, które można przetłumaczyć jako ziemia bądź okręg grodowy. Okolice Barczewa były właśnie określane mianem Terra Gunelauke.
– Centrum ziemi Gunelauke znajdowało się najprawdopodobniej w Barczewku, jeszcze przed przybyciem Krzyżaków – dodaje Robert Klimek. – Świadczą o tym zachowane pozostałości grodzisk. Jeżeli zaś chodzi o przewodnik, to nie jest on skierowany do osób pragnących prowadzić dzikie poszukiwania Ma on za zadanie pobudzić myślenie mieszkańców okolic Barczewa, Barczewka, Gadów oraz Tuławek i uświadomić im wartość obiektów historycznych, które znajdują się w ich okolicy.

Kazimierz Kisielew