Gazeta Dywicka nr 19 z dnia 15 grudnia 2008 r., „Święta Góra Prusów”

Świeta Góra PrusówDnia 23 listopada, w niedzielę, miała miejsce kolejna wyprawa Grupy Partnerskiej „Gniazdo Warmińskie”. Celem było zinwentaryzowanie zasobów dziedzictwa kulturowego znajdujących się na przygotowywanym przez Grupę szlaku GREENWAY. Tym razem były to miejsca związane z kulturą staropruską na terenie gminy Jeziorany.
Mróz, wiatr i śnieg nie odstraszyły 14-stoosobowej grupy pasjonatów przed udaniem się do Krokowa. Gdzie we wczesnym średniowieczu znajdowało się grodzisko. Następnym etapem były okolice Jezioran, gdzie poza obrzeżem osadnictwa plemienia Bartów istniało ich miejsce kultu o nazwie Święta Góra. Wyprawę prowadził Robert Klimek, a brali w niej udział członkowie Stowarzyszenia „Nasze Gady”, samorządowcy gminy Jeziorany, przedstawiciele Nadleśnictwa Wipsowo i Niepublicznej Szkoły w Dercu. Po pokonaniu niemałego wzniesienia (179 m n.p.m.) uczestnicy stwierdzili naocznie, że na szczycie góry znajduje się jeziorko, które wieki temu było z pewnością znacznie większe, a jego nietypowe położenie sprawiło, że góra stała się miejscem kultu plemienia Bartów.
Spotkanie zakończyło się w gościnnym, przeuroczym domu i jednocześnie galerii, rzeźbiarzy państwa Ewy i Tadeusza Maculewiczów w Dercu. Przy wspólnym stole nadal trwały opowieści Roberta Klimka oraz pani Danuty Czekała, zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Wipsowo. l tak tematy staropruskie przeplatały się z leśnymi, co wszystkich zgromadzonych w tym wspaniałym miejscu wielce satysfakcjonowało.

Teresa Kosińska