Gazeta Dywicka z dnia 02.11.2006 r., „Sętal – grodzisko i dwie osady”

Na terenie naszej gminy znajdują się grodziska i osady Pruskie. W Sętalu grodzisko jest położone nad południowym stromym brzegiem strumienia Dratwy (prawy dopływ Łyny) w odległości 1,5 km na północny zachód od miejscowości. Obiekt posiada kształt nieregularnego owalu o wymiarach 38 x 22 m i wysokości 7 m od strony północnej. Grodzisko to użytkowane było w okresie wczesnego średniowiecza. Według przeprowadzonych na pobliskiej osadzie badań archeologicznych największe nasilenie osadnictwa w Sętalu miało miejsce w XI wieku. (Wg Strony internetowej Grodziska Prusów autorstwa Roberta Klimka).
Jedna z osad została odkryta w 1938 roku podczas badań powierzchniowych. Położona jest około 1,4 km na północny zachód od wsi, w pobliżu grodziska pruskiego. (wg dr M. J. Hoffmana)
Dodatkowo znaleziona została kolejna wczesnośredniowieczna osada w Sętalu przez Pana Roberta Klimka w dniu 8 lipca 2006 roku w odległości ok. 800 m bezpośrednio na północ od miejscowości Sętal. Robert Klimek – „Znalazłem na powierzchni ziemi dwa fragmenty ceramiki. Przypuszczalna osada jest położona 500 m na południowy wschód od grodziska w Kabikejmach Górnych i 800 m na wschód od grodziska w Sętalu. W literaturze brak jest na jej temat jakiejkolwiek wzmianki. Również nie była wzmiankowana w opracowaniu z badań prowadzonych jesienią 2000 roku na osadach przygrodziskowych w Sętalu i Kabikejmach Górnych przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie”

Mery