Gazeta Olsztyńska, dodatek Gazeta Giżycka, 10 czerwca 2009 r., Kamienie ofiarne, legendy i fakty – konferencja

Bogactwo głazów i kamieni w gminie Kruklanki, interesujące przykłady kultu, obecność ciekawych głazów narzutowych skłoniły Roberta Klimka, dawnego mieszkańca Kruklankek, do zorganizowania w tej miejscowości konferencji poświęconej temu tematowi. Konferencji na takim poziomie naukowym w Kruklankach z pewnością nie było. Wykłady i odczyty wygłosili: mgr Seweryn Szczepański (Iława), dr Jerzy Marek Łapo (Węgorzewo), dr Joanna Wawrzeniuk (Toruń), mgr Łukasz Miechowicz (Warszawa), prof. Grzegorz Białuński (Olsztyn/Giżycko), prof. Elżbieta Kowalczyk-Heyman (Warszawa), mgr Robert Klimek (Olsztyn), dr Kazimierz Grążawski (Olsztyn), mgr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz (Warszawa). Referat dr Mirosława J. Hoffmanna przedstawił doktorant Marek Pacholec.
– Konferencja pozwoliła na zebranie w jednym miejscu materiałów rozproszonych po różnych źródłach – mówi prof. Grzegorz Białuński. O ile udałoby się je wydać drukiem, byłaby to na pewno interesująca propozycja.
Głównym inicjatorem i organizatorem konferencji był Robert Klimek.
– Program konferencji udało się zrealizować w całości – komentuje Robert Klimek. Drugiego dnia była bardzo udana wycieczka do Puszczy Boreckiej. Zwiedziliśmy w terenie miejsca związane z tematem konferencji, m. in. głaz w Jakunówce i przy Czarciej Górze. Historię tych miejsc przedstawił Jerzy Marek Łapo. Niewykluczone, że inicjatywa Roberta Klimka będzie kontynuowana, a kolejnym tematem mogłyby być „święte gaje” i obrzędowość.

Sławomir Kędzierski