Gazeta Olsztyńska, dodatek Gazeta Giżycka, 21 maja 2009 r., Konferencja o głazach i kamieniach na Mazurach

Od profanum do sacrum. Kamienie w historii, kulturze i religii dawnych ziem pruskich – taki temat nosi konferencja naukowa, która odbędzie się 4-5 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kruklankach. Organizatorzy – Urząd Gminy w Kruklankach oraz GOK i Robert Klimek zaprosili do udziału i przedstawienia tematów historyków z Olsztyna, Torunia, Iławy, Węgorzewa oraz Warszawy. Wśród proponowanych zagadnień są m.in. „Kamień w wierzeniach, obrzędowości i zwyczajach ludów indoeuropejskich” (Seweryn Szczepański), „Kamienne fallusy z IV-III wieku p.n.e. z Warmii i Mazur. Kontekst odkrycia i próby interpretacji” (Mirosław J. Hoffmann) czy „Rozmieszczenie kamieni kultowych na ziemiach pruskich” (Robert Klimek). – Program konferencji nie ogranicza się tylko do wykładów, odczytów i naukowych komunikatów. Drugiego dnia przewidziane jest zwiedzanie okolicznych kamieni kultowych i stanowisk archeologicznych, przede wszystkim w Puszczy Boreckiej. – Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – twierdzi Barbara Ginkowska, sekretarz gminy Kruklanki. Wstęp wolny.

Sławomir Kędzierski