Gazeta Olsztyńska, nr 15 (285) z dnia 10.04.2008 r., „Przewodnik archeologiczny po Gunelauke”

Terra GunelaukeWczoraj odbyła się w Barczewie prezentacja przewodnika archeologicznego „Terra Gunelauke” Roberta Klimka. Organizatorem spotkania, połączonego z prezentacją multimedialną było Centrum Promocji i Kultury Gminy oraz Stowarzyszenie „Nasze Gady”, które współpracowało przy projekcie książki. Robert Klimek, urodzony w Lidzbarku Welskim (spędził dzieciństwo i młodość w Kruklankach koło Giżycka), jest społecznym opiekunem zabytków, miłośnikiem archeologii. Lubi wędrować po terenie, szukając śladów przeszłości tej ziemi. Dwa lata temu odkrył nawodną osadę nad brzegiem jeziora Gołdopiwo w gminie Kruklanki z wczesnej epoki żelaza. W powiecie olsztyńskim zainteresowały go zwłaszcza powstałe w średniowieczu wały podłużne (budowa liniowa złożona z nasypu i fosy) w południowej części dominium warmińskiego. Opracował i sfotografował wały istniejące koło wsi Nerwik w gminie Purda. Pełniły one rolę obronną, przy ich budowie wykorzystywano hydrografię terenu, w tym przypadku jezioro Artung.
– Skąd współpraca ze stowarzyszeniem „Nasze Gady”? – mówi Robert Klimek – ponieważ wieś Gady leży na terenie ziemi Gunelauke, o której opowiada moja książka. Ziemia ta, niegdyś zamieszkała przez plemię pruskie Galindów, obejmuje wiele wsi w powiecie, m. in. Barczewko. Opracowując książkę, w sposób możliwie jak najbardziej przystępny czytelnikom, beletrystycznie, z wtrąceniem lokalnych legend, wykorzystałem materiały źródłowe w postaci „Kroniki ziemi pruskiej” Piotra z Dusburga i opracowań profesora Grzegorza Białuńskiego (…).

Władysław Katarzyński