Gazeta Olsztyńska, nr 93 z dnia 21 kwietnia 2010

W sobotę w gospodarstwie agroturystycznym Waldemara Gajewskiego w Dercu (gm. Jeziorany) odbyła się promocja najnowszej książki miłośnika historii i archeologii Roberta Klimka „Mała Barcja”. Książkę wydało stowarzyszenie „Nasze Gady” we wsi Gady. (…) „Mała Barcja to trzecia książka autorska Roberta Klimka, wydana przez stowarzyszenie „Nasze Gady”, związane z Grupą Partnerską Warmińskie Gniazdo. Wcześniej opublikowano „Terra Gunelauke” oraz „Na kresach Galindii”. Autor napisał też historyczny rozdział w wydanej w roku ubiegłym książce poświęconej wsi i mieszkańcom wsi Gady.

Władysław Katarzyński