Krajobraz Prus

W niniejszym dziale przedstawione są fotografie przedstawiające warmińsko-mazurski krajobraz, gdzie do tej pory jeszcze nie widać wpływu ingerencji cywilizacji. Możemy sobie tylko wyobrazić, że w takim środowisku naturalnym mieszkali Prusowie, którzy w szczególny sposób szanowali przyrodę. Większość zaprezentowanych zdjęć została zrobiona w pobliżu dawnych osad i grodzisk pruskich.

BAGNA

JEZIORA

LASY

ŁĄKI

NIEBO NAD PRUSAMI

RZEKI I RUCZAJE

ZIMA