Książki i publikacje

Klimek R., Zaginione zamki i strażnice poświadczone w źródłach z pierwszej połowy XIV wieku z obszaru Warmii biskupiej oraz propozycje ustalenia ich lokalizacji, w: Archaeologica Hereditas, Z. Kobyliński (red.), Warszawa – Zielona Góra 2013.   [pdf]

Klimek R., Mons Geckenstein, Castrum Medyn – czyli o zaginionej warowni w Medynach, KM-W, nr 3, Olsztyn 2013.   [pdf]

Klimek R., O Świętym Kamieniu spod Tolkmicka, zamku Naito i krwawych walkach olbrzymów – czyli ile prawdy o Prusach można znaleźć w legendach, KM-W, nr 2, Olsztyn 2013.   [pdf]

Białuński G., KlimekR., Początki Olsztyna. Przewodnik archeologiczny, Gady 2013.   [pdf]   [epub]

Klimek R., Próba ustalenia lokalizacji zamku Rungenbrust (1360), KM-W, nr 3, Olsztyn 2011.   [pdf]

Klimek R., Święte jeziora Prusów, Pruthenia t. VI, Olsztyn 2011.   [pdf]

Klimek R., Grodziska nad Gubrem. W poszukiwaniu Wallewony, Kętrzyn 2011.   [pdf]
Jadwiszczak A. S., Klimek R., Kosińska T., Warmia znana i nieznana. Ługwałd, Spręcowo, Sętal, Nowe Włóki, Plutki, Gradki, Tuławki, Gady, Frączki, Studzianka, Derc, Barczewko, Maruny, Gady 2011.   [pdf cz.1]   [pdf cz.2]

Kamienie w historii, kulturze i religii, red. R. Klimek, S, Szczepański, Olsztyn 2010.   [pdf cz.1]   [pdf cz.2]   [pdf cz.3]

Klimek R., Mała Barcja. Przewodnik archeologiczny, Gady 2010.   [pdf]

Klimek R., O ochronie zabytków archeologicznych na Warmii i Mazurach w XXI wieku, Masovia t. 13, 2010.   [pdf]

Klimek R., Terra Gunelauke. Przewodnik archeologiczny, Barczewo-Gady 2008.   [pdf cz.1]   [pdf cz.2]