Kurhany – Piórkowo

Powyższe fotografie wykonał: M. Giernatowski