Święte góry

Dobrocin, gm. Morąg (zobacz zdjęcia)
Wzniesienie zwane Świętą Górą, położone w odległości ok. 1 km na północ od Dobrocina. Prawdopodobnie miejsce kultowe Pogezan.

Krokowo, gm. Jeziorany (zobacz zdjęcia)
W odległości ok. 1,5 km na północ od Krokowa znajduje się wysokie wyniesienie zwane Świętą Górą. Według legendy miał się tam znajdować zamek, który w wyniku klątwy zapadł się pod ziemię i na jego miejscu powstało jeziorko. Mieszkańcy zamku zamienieni zostali podobno w ryby. Relikty dawnego stawu na szczycie wzgórza pozostały do obecnych czasów. Było to przypuszczalne miejsce kultu Prusów. Wzgórze znajdowało się na terenie Małej Barcji (tzw. Plicabartha), w pobliżu pogranicza z Galindią. W centralnej części wsi Krokowo widoczne są relikty grodziska pruskiego.

Rombinus, ob. Litwa, r. (zobacz zdjęcia)
Wzniesienie położone nad Niemnem, o ważnym znaczeniu kultowym dla Prusów. Święta Góra Rombinus wzmiankowana była w XIV wiecznych źródłach krzyżackich, wraz ze Świętym Lasem, który ją otaczał. Na kulminacji wzgórza położony jest kamień ofiarny, posiadający wykuty tryzub. Miejsce było siedzibą pruskich bóstw: Laimy, Laumy i Potrimpusa. Obecnie Rombinus chętnie odwiedzają Litwini, którzy wybudowali nawet obok głazu ofiarnego kamienny słup, na którym pozostawiają monety. Szkoda, że na dwóch głazach, u podnóża wzniesienia, na których umieszczone są tablice informacyjne jest napisane, że było to miejsce kultu Litwinów, co nie jest prawdą. Rombinus był ważnym miejscem kultu dla Skalowów.

Staświny, gm. Miłki (zobacz zdjęcia)
Święta Góra – więcej na temat w dziale „Grodziska – Galindia” Staświny.

Zebrał i opracował : R. Klimek

Wszystkie zdjęcia (z wyjątkiem zaznaczonych) pochodzą z prywatnej kolekcji Roberta Klimka i jakakolwiek kopiowanie do celów komercyjnych, musi być z nim, jako autorem, uzgodnione. Każdy kto czyni inaczej, narusza to prawo i musi być świadom konsekwencji wynikających z ustawy o prawie autorskim. Kontakt e-mail z autorem znajduje się na stronie głównej.

Uwaga! Prezentowane materiały nie są przewodnikami dla poszukiwaczy historycznych zabytków, lecz mają na celu promowanie wiedzy o grodziskach poprzez edukację. Informujemy, że osoby przyłapane na niszczeniu obiektów zabytkowych zgodnie z art. 108 ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami podlegają karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Na podstawie art. 111 powyższej ustawy może nastąpić przepadek urządzeń do poszukiwania.