Święte miejsca

„Prusowie nie znali pojęcia Boga. (…) A że nie poznali Boga, dlatego też, pozostając w błędzie, czcili każde stworzenie jak boga, a mianowicie słońce, księżyc i gwiazdy, pioruny, ptaki, zwierzęta czworonożne, a nawet także ropuchę. Za święte uważali gaje, pola i wody tak bardzo, iż nie odważali się w nich wycinać drzew ani uprawiać ziemi, ani łowić ryb.”
Piotr z Dusburga, Kronika ziemi pruskiej, Toruń 2004, s. 45.

ŚWIĘTE KAMIENIE

KURHANY

ŚWIĘTE GÓRY

ŚWIĘTE JEZIORA