Wiadomości Barczewskie nr 2, luty-marzec 2009

W środę, 25 lutego 2009 roku burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski zorganizował pierwsze robocze spotkanie, na które zostali zaproszeni: Szymon Drej wicedyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Mariola Łukowska dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, Robert Klimek autor przewodnika archeologicznego „Terra Gunelauke” i Wojciech Zendrowski redaktor „Wiadomości Barczewskich”. Burmistrz stwierdził, iż ziemie barczewska skrywa wiele zasobów z dziedzictwa średniowiecznej kultury, czy nieopisanych do końca wykopalisk archeologicznych. Podczas rozmów przyjęto, że dawną średniowieczną historię można poznać nie tylko dzięki takim wykopaliskom, jak te w Barczewku (z badaniami i dokumentacją), ale również dzięki opracowaniu publikacji, poruszającej ten temat. (…).

W. Zendrowski