Biuletyn Wydarzeń Krajowej Sieci Grup Partnerskich nr 40, kwiecień 2010

Wyprawa na grodziska (Barczewko – Maruny – Kierzbuń – Rumy, 25.04.2010)Pierwsza w tym roku Wyprawa na grodziska (Barczewko – Maruny – Kierzbuń – Rumy, 25.04.2010 r.)
Wyprawa na grodziska jest produktem markowym Gniazda Warmińskiego. Posiada certyfikat Marki Lokalnej jako wydarzenie kulturoznawcze. Pierwsza w tym roku wyprawa odbyła się 25 kwietnia jako działanie w projekcie „Produkt lokalny naszą wizytówką”, dotowanym przez EFS.
Wyprawa służyła poznaniu wczesnośredniowiecznej historii Południowej Warmii, kiedy obszar ten zamieszkiwały plemiona pruskie. Była też okazją do bliskiego spotkania z kulturą dawnych Prusów. Robertowi Klimkowi, który jest posiadaczem certyfikatu, towarzyszyła grupa młodych pasjonatów historii i kultury dawnych Prusów, odtwarzających ich język, muzykę i obyczaje, wzbogacając swoją wiedzą i umiejętnościami całe wydarzenie. Podczas Wyprawy jej uczestnicy dotarli na grodziska w Barczewku i Marunach oraz na wały podłużne w Kierzbuniu i Rumach.
Bezpośrednie spotkanie z historią wczesnego średniowiecza zakończone zostało w Rumach, gdzie do dziś, od siedmiu wieków nietknięte, znajdują się kopce z kamieniami granicznymi pomiędzy Biskupstwem Warmińskim a Zakonem Krzyżackim. Taka wspólna lekcja historii sprawiła, że jej uczestnicy nabrali ochoty na dalsze poznawanie dziedzictwa kulturowego i historii swojego regionu.